Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Danışma Kurulu

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

ARI VE ARI ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİRİM DANIŞMA KURULU

 

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ

ÜYELER

Dr. Feyzi DOĞRU (Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)

Dr. Öğr. Üyesi Merve KESKİN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Fevzi ÇİÇEK (Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı)

Ali ÇOLAK (Malatya Arıcılar Birlik Başkanı)

TR