Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yayınlar

YAYINLAR

Karlıdağ, S.; Şeker, İ.; Köseman, A.; Akyol, A., 2021.Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi. JOTAF Ziraat Fak.Derg.,18(1): 71-79.  https://doi.org/10.33462/jotaf.711970.

Keskin, M., Karlidağ, S., Yılmaz, Ö., Tatlıcı, E., Karabulut, E., Apohan, E., Yeşilada, Ö. 2020. Comparision of biochemocal antimicrobial and cytotoxic activities of different propolis samples from Malatya and Bilecik. Rev. Chim., 71 (5), 355-362. https://doi.org/10.37358/RC.20.5.8144.

Keskin, Ş.; Yatanaslan, L.; Karlıdağ, S., 2020. Chemical Characterization of Propolis Samples Collected from Different Provinces of Anatolia. Uludağ Arıcılık Dergisi – Uludag Bee Journal, 20 (1): 81-88.

Karlıdağ, S.; Keskin, M., 2020. Arı Ürünleriyle Tedavi: Apiterapi. OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 58-63, 2020

Karlıdağ, S.; Keskin, M.; Keskin, Ş. Role, Problems and Solution Proposals of Beekeeping In Regional Development. Oral Presentation. 5th International Regional Development Conference. 26-28 September 2019, Malatya / Turkey.

Karlıdağ, S.; Keskin, Ş.; Karabulut, E. Bee Colony Losses and Possible Causes. Oral Presentation. 5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life & Sport’ 02-06 October 2019 Ankara, Turkey.

Karlıdağ, S.; Keskin, M.; Bay Karabulut, A. The Importance of Bee Products and Their Apitherapy Applications. Oral Presentation. 5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition, Healthy Life & Sport’ 02-06 October 2019 Ankara, Turkey.

Uyumlu, A. B.; Karlıdağ, S.; Akyol, A.; Saatçıoğlu, G.; Şeker, İ.; Köseman, A.; Erdoğan, S.; Yılmaztekin, M. Oral Presentatıon. Effects of Royal Jelly Produced by Honeybee (Apis mellifera L.) Colonies Fed with Different Industrial Sugar Syrups on Some Biochemical Composition. 5th International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrıtıon, Healthy Lıfe & Sport’ 02-06 October 2019 Ankara, Turkey.

Karlidag, S.; Basgel, S.; Erdogan, S.; Akyol, A.; Saatcioglu, G.; Uyumlu, A. B.; Yilmaztekin, M.; Koseman, A.; Seker, İ. Effects of Feeding Honeybee (Apis Mellifera L.) Colonies with Different Industrial Carbohydrate Sources on Royal Jelly and Honey’s Sugar Composition. Oral Presentation. 1st International Conference on Preventive Medicine (1st ICPM 2019) 12-14 November, 2019, Antalya, Turkey.

Karlıdağ, S.; Keskin, M.; Erdoğan, S.; Keskin, Ş., Kovandaki Mucize: Bal. Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Akademi, Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. 44/C Çankaya, Ankara, Türkiye, 22-29 s. ISBN: 978-605-7631-46-6.

Karlıdağ, S.; Genç, F., 2019. Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Propolis Örneklerinde Biyolojik Olarak Aktif Bileşenlerin Belirlenmesi. Uludağ Arıcılık Dergisi / Uludag Bee Journal, 19 (1): 33-41.

 

Projeler

2019-191209: Apiterapik Değeri Olan Yeni Bir Ürün: Fermente Polen. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi.

2020-120O845: Kenevir Bitkisinin Varroa Paraziti Üzerine Etkisi ve Kenevir Propolisi Karakterizasyonu: TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek, Proje Yöneticisi.

 

 

TR