Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ
Müdür

E-mail: semiramis.karlidag@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet GENÇ
Müdür Yardımcısı

E-mail: mehmet.genc@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Burak ÖZDEMİR
Müdür Yardımcısı

E-mail: burak.ozdemir@ozal.edu.tr

 

TR