Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Etkinlikler

“Her Yönüyle Arıcılık, Arı Ürünleri ve Apiterapi”  Paneli yapıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme- Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMAGAM) 5 Mayıs 2019 tarihli ve 30765 sayılı resmî gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Merkezimiz bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi, arı ve arı ürünleri üretme, ürün geliştirme, arıcılıkta yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda faaliyetlerde bulunmayı hem bilimsel hem de sosyal ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.

Merkezimizde akademik çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalarla ülkemiz arıcılığının gelişmesine katkı sağlamak, arı ve arı ürünleri sorunlarına çözümler bulmak, ülkemiz ekonomisine ve akademik çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Arılar, bitkilerin tozlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar. Yeryüzünde birçok bitki tozlaşma için arılara bağımlıdır. Arılar hayatın temel taşlarından birisidir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler; arılar ve diğer tozlaştırıcıların önemini, karşılaştıkları tehditler ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıları konusunda farkındalık oluşturmak için 20 Mayıs tarihini Dünya Arı Günü olarak belirlemiştir.

Dünya Arı Günü etkinlikleriyle başta arılar olmak üzere tozlaşmayı sağlayan canlıları korumaya yönelik önlemlerin alınmasına dikkat çekilmektedir. Tozlaştırıcıların çeşitliliğinin korunmasının hepimizin sorumluluğudur. Bu etkinliğimiz vesileyle tüm üreticilerimizin Arılar Günü’nü kutluyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ

AGAM Müdürü

 

PANEL: Arıcılık, Arı Ürünleri & Apiterapi. 21.05.2021, MALATYA

PANEL: Her Yönüyle Arıcılık, Arı Ürünleri & Arı Hastalıkları. 20.04.2019, ELAZIĞ.

 

PANEL: Her Yönüyle Arıcılık, Arı Ürünleri & Apiterapi. 22.04.2019, MALATYA.

 

ARICILIK EĞİTİMİ: Her Yönüyle Arıcılık Eğitimleri – Bahçelerimiz Arısız Kalmasın. 04.07.2019, DOĞANYOL.

 

ARICILIK EĞİTİMİ: Her Yönüyle Arıcılık Eğitimleri. 05.07.2019, KAGİDER Malatya Şubesi – Kadın Girişimciler Derneği/MALATYA.

TR