Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon-Vizyon

Vizyonumuz

Arı ve arı ürünlerini bilimsel boyutta çalışmak ve yeni ürünlerin geliştirilmesine imkân sağlayacak projeler üretmek.

Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülke arıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışarak yeni ürünler ve yöntemler geliştirmek,

Arı ürünleri tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla bu ürünleri ihtiva eden yeni ürünler geliştirmek ve geliştirilen bu ürünlerin tıp, eczacılık, gıda vb. sektörlerde uygulanabilirliğini araştırmak,

Üniversite ile üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs ve benzeri eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak,

Yörenin arıcılık açısından bitki örtüsü zenginliğini ortaya çıkaracak floristik çalışmalar yürütmek, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak,

 

Misyonumuz

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin ilgili bölüm ve ana bilim dalları yada farklı üniversiteler ile işbirliği yaparak, teknik arıcılık uygulamaları için materyal ve yöntem geliştirmek, üretilen arı ürünlerini (bal, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, arı ekmeği, arı zehiri, kovan havası, apilarrnil, ana arı larvası) bilimsel metotlarla analiz etmek, kalite parametreleri açısından değerlendirip belgelendirmek, tanıtımlarını yapmak, bu ürünlerden katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirmek.

TR