Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Merkezin Gerekçesi

 

Merkezin Kurulma Gerekçesi

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme – Uygulama ve    Araştırma Merkezi (TÖMAGAM)’nin Kurulmasının Gerekçesi

 

Türkiye arıcılık için son derece uygun iklim, bitki örtüsü ve arılı kovan varlığı ile yıllık bal ve balmumu üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Ülkemizde Türkiye Arıcılar Birliğine kayıtlı 59030 üye, 7947687 kovan ile 114471 ton bal üretimi yapılmaktadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının giderek yaygınlaşması ile birlikte Apiterapi adı verilen arı ürünleri ile tedavi de önem kazanmıştır. Destekleyici gıda olarak da kullanılan bal, polen, propolis, arı sütü, apilarnil, arı ekmeği (perga) vb. arı ürünleri kullanılarak yapılan uygulamalar esnasında kaliteli ürün yetersizliğinden kaynaklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Üretimi ve piyasaya arzı esnasında bir standardı bulunmayan bu ürünlerin tüketilmesi veya hekimler tarafından uygulamaları yapılması esnasında bir karmaşa meydana gelmekte ve haksız kazançlar elde edilmektedir.

Merkezimiz bünyesinde bölge arıcılarının ürünleri Türk Gıda Kodeksinde yer alan kalite parametreleri açısından değerlendirilecek ve analiz raporları düzenlenecektir. Ürünleri kalite açısından kriterler dışında kalan arıcılar üretim teknikleri ve uygulamaları açısından eğitime tabii tutulacaktır. Periyodik olarak Merkez bünyesinde kurulan komisyon tarafından saha denetimleri yapılacaktır. Malatya ili arıcılık ve arı ürünleri konusunda bilinçlendirilecektir.

Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMAGAM)  Malatya İli ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatları korunacak, uygun alanlarda gen kaynakları koruma bölgeleri oluşturulacak ve konuyla ilgili çalışmalar yapılarak araştırma ve geliştirme projeleri üretecektir.

Arı ürünleri bileşimlerine ve standartlarına ilişkin laboratuvarlar oluşturarak analizlerinde bölgesel ve ulusal alanda referans merkezi görevi üstlenecektir. Ayrıca hedeflerden biride arı hastalıkları konusunda teşhis yapan ve tedavi öneren bir laboratuvarın kurulmasını sağlamak ve arıcının bu sorunlarının çözülmesine katkı sağlamaktır. Merkezin önem vereceği konulardan biride üretici düzeyinde kurslar açmaktır.

Merkezin kurulduğu Malatya ili kendisine özgü iklim bitki örtüsü ve topoğrafik yapısı ile arıcılık bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Yaz aylarında özellikle göçer arıcılar ekolojik koşulların arıcılığa uygun oluşu nedeniyle arılarını bölgeye getirerek nektar deposu olan kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme – Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılacak araştırma ve uygulamaların Malatya ve ülkemiz arıcılığının gelişmesine katkı sağlayacağı, arı ve arı ürünleri sorunlarına çözümler bulacağı, ülke ekonomisine ve akademik çalışmalara katkı sunacağı öngörülmektedir.

 

TR